İNSAN KAYNAKLARI

Gloria Hotels & Resorts; turizm sektörünün hızla değişen yapısını ve dinamiklerini en iyi şekilde değerlendirerek günün şartlarına en uygun insan kaynakları politikasını uygulamakta, çalışanların kişisel gelişimini desteklerken aynı zamanda konukların memnuniyetini de gözeterek her anlamda yapıcı ve etkin adımlar atmaktadır.

Gloria Hotels & Resorts insan kaynakları politikası; dürüstlük, açık iletişim, saygı, tutku, mükemmeliyetçilik, ekip çalışması, yenilikçilik, yaratıcılık, yetenek gelişimi ve bireysel gelişim ilkelerine dayanmaktadır.

Gloria Hotels & Resorts Rekabet Avantajları

Sürekli Gelişim: Oryantasyon ile başlayan çalışan eğitimleri farklı konularda verilen kişisel eğitimlerle devam etmektedir. Böylece çalışanların kişisel gelişimlerine ve kariyerlerine önemli katkılar sağlanmaktadır.

Ekip ve Şirket İçi İletişim: Çalışanlar ve yöneticileri arasında periyodik ve düzenli bilgi aktarımı olması sağlanmaktadır. Sektörel ve şirket içi gelişmelerle ilgili bilgilendirmeler zamanında yapılarak her aşamada güçlü bir iletişim kurulmaktadır.

Motivasyon: Şirket içi paylaşım arttırılarak çalışanlarda aidiyet duygusunun oluşması sağlanmaktadır. Çalışanların çalışma ortamlarından duyduğu memnuniyet, konuklarımızın duyacağı memnuniyetin temelidir.

Sürekli Yükselen Kalite Hedefi: Hizmet kalitesinin sürekli yükselmesinin kurumun her çalışanı için temel hedef olması sağlanmaktadır. Bu hedefi kurum kültürü olarak benimseyecek çalışanların seçimi bu çerçevede hassasiyetle yapılmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikasındaki Öncelikleri

  • Personel planlaması gelecekte oluşabilecek ihtiyaçlar da dikkate alınarak yapılır ve seçim sürecinde adaylara eşit fırsatlar sunulur.
  • Çalışanların kişisel bilgi birikimlerine, eğitim ve tecrübelerine uygun görevler alması sağlanır. Çalışanların motivasyonunu ve verimliliğini yükseltecek düzenlemeler yapılır.
  • Çalışanların gelişim, performans ve kariyer sürecini en iyi şekilde yönetmek için uygun sistemler kurulur.
  • Çalışanların öneri ve beklentileri dikkate alınarak çalışan bağlılığını güçlendirecek uygulamalar hayata geçirilir.

İş başvurularınız için tıklayınız.

  • Paylaşın
 
Euro.Message madebycat