Rezervasyon

Cevresel Surdurulebilirlik Banner V3
Sürdürülebilirlik

Çevresel
Sürdürülebilirlik

Gloria Hotels & Resorts olarak, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standartlarına uygun çevre uygulamalarını benimseyerek tüm faaliyetlerimizi çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde sürdürüyoruz.

Enerji Yönetimi

Sürdürülebilirlikle ilgili en önemli adımlardan biri enerji verimliliğini sağlamaktır. Doğal kaynak tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmalarla hedeflere ulaşma oranları günlük, aylık, yıllık periyotlarla takip edilmekte; elektrik, su, doğalgaz, LPG tüketimindeki artış / azalışlar tespit edilmekte ve gerekli düzeltmeler sağlanmaktadır.

Cevresel Surdurulebilirlik Image 1 1

Gloria Hotels & Resorts olarak enerji kaynaklarının hızla tükenmesinin getireceği olumsuzlukların ve fosil yakıtların çevreye verdiği zararın farkındayız. Bu yüzden yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak için projelere devam etmekteyiz.

 • Misafirlerimize çevre dostu uygulamalarımız anlatılmakta ve sürece destekleri istenmektedir.
 • Tüm tesislerimizde merkezi iklimlendirme sistemi kullanılmaktadır.
 • Odalarımızda, odada bulunmadığınız sürece enerji akışını kesen elektronik anahtar kartlar kullanılmaktadır.
 • Tüm odalarda balkon kapısının açılması durumunda ısıtma/soğutma cihazlarını devre dışı bırakan sistemler kullanılmaktadır.
 • Odalarımızda A sınıfı, düşük tüketimi olan mini bar soğutucu ve TV’ler kullanılmaktadır.
 • Tesis içerisinde birçok alan gün ışığından faydalanarak enerji tüketimini azaltacak şekilde dizayn edilmiştir.
 • Tesis dış aydınlatmalar zamanlayıcılarla kontrol edilmektedir.
 • Otellerimizde tüm oda ve genel alanlarda enerji tasarrufu sağlamak ve tehlikeli atık miktarının azaltılmasına yönelik akkor, cıva içeren ampuller yerine tasarruflu aydınlatmalar ya da LED aydınlatmalar kullanılmaktadır.
 • Ortak alanlardaki tuvalet, koridor, çalışan alanları ve daha az ışık alan zemin katlarda aydınlatma için sensörler kullanılmaktadır. Böylece gereksiz yere aydınlatma enerjisi kullanılması önlenmektedir.
 • Soğuk ünite, dondurucu, buz makineleri ve fırınların fitil ve contaları periyodik olarak kontrol edilerek yıpranmış olanlar değiştirilmekte; elektrikli cihazların belirli aralıklara bakım ve temizlikleri yapılarak oluşabilecek enerji kayıpları minimize edilmektedir.
 • Düşük tüketimli ekipmanlar ve sistemler tercih edilmektedir.
 • Sıcak su üretiminde güneş panellerinden destek sağlanmaktadır.
 • Çalışanlar enerji tasarrufu konusunda sürekli eğitilmektedir.

Su Yönetimi

Sağlık, hijyen ve misafir memnuniyeti konularından ödün vermeden genel su tüketimini azaltmak amacıyla su tasarrufu sağlayan donanımlar kullanıyor; misafir odalarına su tasarrufu ile ilgili bilgilendirici “Çevre Dostu Kartı” yerleştiriyor ve çalışanlarımızı bu konuda eğitiyoruz.

 • Musluk ve duşlarda su akışı sınırlayıcı donanımlar kullanılmaktadır.
 • Tuvaletlerde tasarruflu ve/veya ikili sifon sistemi kullanılmaktadır.
 • Ortak alanlardaki tuvaletlerde fotoselli musluklar ve sensörlü pisuarlar kullanılmaktadır.
 • Geniş yeşil alanlara sahip olan tesislerimizde sulama sistemlerinde damlama yöntemi kullanılmaktadır.
 • Golf sahalarımızda hava koşullarını algılayarak, otomatik olarak çalışan sulama sistemleri kullanılmaktadır.
 • Peyzaj düzenlememizde, yerel flora veya floraya adapte olmuş bitkiler kullanılmakta ve su tüketimini azaltılmaktadır.
 • Peyzaj düzenlemesinde susuzluğa ve hastalıklara dirençli çim türü kullanılmakta, böylece su ve ilaç kullanımını azaltılmaktadır.
 • Odalarda havlu ve çarşaf değişimleri misafir talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmekte ve bu konuda misafirlere bilgi verilmektedir. Misafirin talebi olmaması halinde her iki günde bir değişim yapılmaktadır.
 • Oda tuvaletlerinden oluşabilecek su sızıntılarının fark edilmesi ve önlenmesi için çalışanlarımızı eğitiyor, konuklarımızdan bu sızıntıları bize bildirmelerini bekliyoruz.
 • Meyve-sebze dezenfeksiyonu için doğaya zararlı klor kimyasalı yerine, ozonla dezenfeksiyonu tercih ediyoruz.
 • Deniz suyumuzun temizliğini önemsiyoruz. “Deniz Temiz Turmepa” derneğinin üyesiyiz ve yaptığımız bağışlarla deniz sürdürülebilirliğine destek oluyoruz. Sahip olduğumuz “Mavi Bayrak” ödülü kapsamında;

        Deniz suyunun temizliğini,
        Çevre yönetimine önem verdiğimizi,
        Çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğumuzu, 
        Plajları kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güvenliği sağladığımızı;

taahhüt ediyoruz.

Cevresel Surdurulebilirlik Image 3 1

Kimyasal Yönetimi

Kimyasal maddeler hayatımızda birçok alanda kullandığımız hayatımızı kolaylaştıran, ancak zararlı etkileri ile olumsuz sonuçlara da neden olabilen maddelerdir. Çevreye verilecek zararlar, sadece çevreye uyumlu temizlik ürünleri kullanarak değil, bu ürünleri tasarruflu kullanarak ve dozajını iyi ayarlayarak da en aza indirilebilir.

Cevresel Surdurulebilirlik Image 4
 • Kullandığımız tüm kimyasalların onaylı, etiketli ve uygun ambalajlarda olması, Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının tarafımıza ulaşmış olması önceliğimizdir.
 • Çalışanlarımız kimyasalların kullanımı, malzeme güvenlik bilgi formları içerisindeki bilgiler, kullanım miktarı ve yöntemleri, kişisel koruyucu donanım gereklilikleri ve dökülmeleri halinde alınması gereken tedbirler konusunda eğitilmektedir.
 • Mümkün olduğunca çevre dostu ve biyolojik temizlik malzemeleri kullanılmaktadır.
 • Çamaşırhanemizde daha az kimyasal kullanarak hijyen sağlayan çevre dostu kimyasal alternatifleri de kullanıma alınmıştır. Bu kimyasalların kullanımı ile durulamada kullanılan su, elektrik tüketimi ve doğaya bırakılan kimyasal miktarının azaltılması amaçlanmıştır.
 • Kimyasal depolarımızda çevreye zarar verebilecek sızıntı, dökülme vb. durumlara karşı gerekli önlemler alınmış şekildedir. Kimyasal depolama kimyasalın cinsine, üretici firmanın depolama talimatına ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmaktadır.
 • Kimyasalların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi için ilgili firmalarla çalışıyor ve kimyasal atıkların takibini yapıyoruz.
 • Havuzlarımızda uygun hijyenik uygulama için minimum miktarda kimyasal kullanan otomatik dozaj sistemleri kullanılmaktadır.
 • Tesislerimizde mevcut olan göletlerde doğal bakteriler ile temizlik sağlanmaktadır.
 • Dışarıdan hizmet aldığımız haşere mücadele firmasının kullandığı ilaçların insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ürün olduğu garanti altına alınmaktadır. Doğal tedbirlerden (sinek tutucu, yapışkanlı kağıt vb.) daha fazla yararlanmaya çalışıyoruz.
 • Çalışanlarımızı tehlikeli kimyasalların dökülmesi durumunda alacakları tedbirler konusunda eğitiyoruz.

Atık Yönetimi

 • Misafirlerimize çevre dostu uygulamalarımız anlatılmakta ve sürece destekleri istenmektedir.
 • Tüm tesislerimizde merkezi iklimlendirme sistemi kullanılmaktadır.
 • Odalarımızda, odada bulunmadığınız sürece enerji akışını kesen elektronik anahtar kartlar kullanılmaktadır.
 • Tüm odalarda balkon kapısının açılması durumunda ısıtma/soğutma cihazlarını devre dışı bırakan sistemler kullanılmaktadır.
 • Odalarımızda A sınıfı, düşük tüketimi olan mini bar soğutucu ve TV’ler kullanılmaktadır.
 • Tesis içerisinde birçok alan gün ışığından faydalanarak enerji tüketimini azaltacak şekilde dizayn edilmiştir.
 • Tesis dış aydınlatmalar zamanlayıcılarla kontrol edilmektedir.
 • Otellerimizde tüm oda ve genel alanlarda enerji tasarrufu sağlamak ve tehlikeli atık miktarının azaltılmasına yönelik akkor, cıva içeren ampuller yerine tasarruflu aydınlatmalar ya da LED aydınlatmalar kullanılmaktadır.
 • Ortak alanlardaki tuvalet, koridor, çalışan alanları ve daha az ışık alan zemin katlarda aydınlatma için sensörler kullanılmaktadır. Böylece gereksiz yere aydınlatma enerjisi kullanılması önlenmektedir.
 • Soğuk ünite, dondurucu, buz makineleri ve fırınların fitil ve contaları periyodik olarak kontrol edilerek yıpranmış olanlar değiştirilmekte; elektrikli cihazların belirli aralıklara bakım ve temizlikleri yapılarak oluşabilecek enerji kayıpları minimize edilmektedir.
 • Düşük tüketimli ekipmanlar ve sistemler tercih edilmektedir.
 • Sıcak su üretiminde güneş panellerinden destek sağlanmaktadır.
 • Çalışanlar enerji tasarrufu konusunda sürekli eğitilmektedir.

Cevresel Surdurulebilirlik Image 5