Rezervasyon

KALİTE UYGULAMALARI

Gloria Hotels & Resorts, yüksek hizmet kalitesini, yenilikçi yapısını, paydaş memnuniyetini, çevresel ve toplumsal katma değerini sürdürülebilir kılmak amacıyla kalite uygulamalarına büyük önem vermekte, gerekli tüm çalışmaları yerine getirmektedir.

EFQM Mükemmellik Modeli
Bugüne kadar oluşturduğu sistemleri öz değerlendirme süreçleriyle gözden geçiren ve iyileşme planlarını oluşturan Gloria Hotels & Resorts, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı'nın (EFQM), Türkiye temsilcisi olan Türkiye Kalite Derneği’nin (KALDER) dış değerlendirmesinden geçerek "EFQM Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız" ödülünü almaya hak kazanmıştır. Türkiye'de bu ödülü almaya hak kazanan ilk otel işletmesi ve grup oteli olmuştur.

Entegre Yönetim Sistemleri
Gloria Hotels & Resorts'te,

 •  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 •  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 •  OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 •  ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

entegre olarak kurulmuş olup, 2004'ten bu yana sistematik bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikamız
Gloria Hotels & Resorts olarak;

 • Sürdürülebilir büyüme ile birlikte paydaşlarımıza, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeyi,
 • Doğanın korunmasına karşı sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmeyi ve çalışanlarımızı bu konuda bilinçlendirmeyi,
 • Ulusal değerlerimize, yöresel gelişimimize ve kültürel zenginliklerimizin yaşatılmasına katkıda bulunacak sosyal projeleri desteklemeyi,
 • Kurumsal ve toplumsal gelişimi teşvik edecek faaliyetlere öncelik vermeyi,
 • Şirket vizyonu, eğitim destek faaliyetleri, kültür ve sanatı geliştirici uygulamalar, çevre duyarlılığı ve çevrenin korunması gibi kurumsal sosyal sorumluluk alanlarına giren konulara uygun olarak hareket etmeyi,
 • Zengin kültür ve sanat birikimimizi korumayı ve ülkemizin gelişimine destek verecek projelere katkı sağlamayı,
 • Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda teşvik etmeyi, taahhüt ederiz.

Yönetim Sistemleri Politikamız
Gloria Hotels & Resorts üst yönetim liderliğinde, kaliteli ürün ve hizmeti elde etmede, İSG, Çevre ve Gıda güvenliği konularının, ayrılmaz bir bütün olduğu bilinci ile;

 • “Çalışan ve tedarikçileri ile bir ekip ruhu içinde çalışmalarını sürdürmeyi,
 • Etkin eğitimler ile çalışan yetkinliğini arttırmayı,
 • Yatay-dikey iletişim ile sistemin iyileştirilmesine katkılarını almayı ve tüm paydaşların sistemlerimizle ilgili farkındalığı artırmayı,
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat ve idari şartlar ile kendiliğinden tabi olduğumuz şartlar çerçevesinde yaratabileceğimiz çevre ve iş sağlığı-güvenliği risklerinin ve kirlenmenin önlenmesi, doğal kaynakların kontrollü ve verimli kullanımının sağlanması, çevrenin ve çalışan sağlığının korunması, kaza, olay ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla tüm iş süreçlerimizde önleyici yaklaşım ile gereken hassasiyeti göstermeyi,
 • Organizasyon süreçlerini etkileyecek olaylara karşı hazırlıklı olmayı, olası bir hizmet aksamasında önceden planlanmış şekilde cevap verebilecek şekilde organize olmayı, kalite hedefleri doğrultusunda gözden geçirme faaliyetlerine süreklilik kazandırmayı,
 • Sağlanan etkin kalite yönetim sistemi ile misafir beklentilerini en iyi şekilde algılamak ve beklentilerini de aşacak hizmet sunmayı,
 • Misafirlerimizin beklentileri doğrultusunda tesislerimizde üretilen tüm yiyecek ve içecekler tüketime sunulurken öncelikle çalışanlarımızın sürekli eğitilmesini, kullanılan ekipmanların ve çalışma ortamının hijyen ve sanitasyonunun sürekli iyileştirilmesini sağlayarak potansiyel tüm tehlikeleri önlemeyi” taahhüt ederiz.

Paydaş Katılım Planı ve Şikayet Giderme Mekanizması

Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı